Parkettgolv för Kährs

Nytt parkettgolv för Kährs.
Parallellskiss 2011.