Beans in Cup

Kund: Beans in Cup

År: 2017

Beans in Cups Göteborgskontor. Förslag till planlösning och konceptuell färgsättning.