Sommarhus 2

Kund: Privat

År: 2019

Nybyggnation av sommarhus i Stockholms skärgård. Traditionellt hus med sadeltak och spröjsade fönster.