Sommarhus

Sommarhus

Kund: Privat

År: Under byggnation 2018

Nybyggnation av sommarhus i Stockholms skärgård. Traditionellt hus med sadeltak och spröjsade fönster.