Om Charlotte

Charlotte Elsner är Arkitekt SAR/MSA utbildad vid KTH i Stockholm. Sedan examen 1997 har Charlotte arbetat med många olika arkitekturprojekt. År 2009 startade hon sin egen verksamhet där uppdragen varierar från ny- och tillbyggnationer av villor till ombyggnationer av kontor och show-rooms.

Som designer av möbler och produkter har Charlotte arbetat med bland annat Skandiform, Design House Stockholm och Mio. År 2010 bildade Charlotte tillsammans med Britta Teleman och Sofia Ohlsson designgruppen Objecthood. All design av möbler och produkter sker numera under detta brand. Se Objecthoods hemsida – Objecthood 

”För mig handlar arkitektur om balans mellan funktion, teknik, ekonomi och estetik. Utifrån de unika förutsättningarna i varje enskilt uppdrag eftersträvar jag en optimal syntes mellan dessa aspekter.”