Home » Portfolio Items » K-märkt

K-märkt

  • Tillbyggnad till traditionellt hus Stockholm

Tillbyggnation av ett k-märkt sommarhus i Stockholms innerskärgård placerat på yttersta randen av en brant. Ursprungshuset fick inte förändras utvändigt varför den tillbyggda delen fick ett delvis mycket brant tak för att kunna förses med solcellspanel.

Beställare: Privat

År: 2020