Home » Portfolio Items » Sommarhus 2

Sommarhus 2

  • Arkitekt Stockholms skärgård

Nybyggnation av sommarhus i Stockholms skärgård. Traditionellt hus med sadeltak och spröjsade fönster. Återanvänt taktegel.

Beställare: Privat

År: 2019