Sommarhus 1

Kund: Privat

År: 2019

Nybyggnation av sommarhus i Stockholms skärgård placerad på en yta begränsad av klippor och höjdskillnader.