Home » Portfolio Items » Sommarhus 1

Sommarhus 1

Nybyggnation av sommarhus i Stockholms skärgård placerad på en yta begränsad av klippor och höjdskillnader.

Beställare: Privat

År: 2019

Foto: Anne Nyblaeus