Home » Portfolio Items » Sommarhus 3

Sommarhus 3

Bygglovshandling för nybyggnation av sommarhus i Stockholms inre skärgård. Viktigt var att minimera husets storlek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beställare: Privat

År: 2022